Sản phẩm

Thương hiệu CMM xác định một chuyên gia người Ý lịch sử sinh ra trong việc sản xuất các bộ phận và hệ thống cho thang máy tiêu chuẩn và đặc biệt, cả thủy lực và vận hành bằng cáp.