Thang máy Công Cộng

Đối với bệnh viện, tòa nhà thành phố và văn phòng công cộng, CMM cung cấp thang máy kích thước lớn đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày với tần suất cao, có thể vận chuyển giường bệnh cùng với hành khách. Kết hợp sử dụng đầy đủ chức năng nhưng vẫn thể hiện sự thanh lịch và hiện đại.

Chưa có nội dung