Cabin 02

Thông số kỹ thuật
Giới thiệu sản phẩm

Trần Cabin:

•Kiểu CO3 với đèn led treo và một số tùy chọn khác

Vách cabin:

•Vật liệu ép nhựa nhiều lớp bảng ngang với đường kẻ dạng lõm kéo dài xuống chân vách. Và một số tùy chọn khác.

Sàn cabin

•Đá sao trắng 667 và một số tùy chọn khác

Tay vịn:

•Inox – kiểu B

Bảng điều khiển:

•Kiểu cột, nút tròn, bảng điều khiển inox trải dài xuống và một số tùy chọn khác