Cabin 09

Thông số kỹ thuật
Giới thiệu sản phẩm

Trần Cabin:

•Mẫu CO7 với 3 đèn led điểm bên trong. Và một số tùy chọn có sẵn.

Vách cabin:

•Gương trải dài tường phía sau và một số tùy chọn khác

Sàn cabin:

•Đá sao trắng 667 và một số tùy chọn khác

Bảng điều khiển:

•Kiểu cột nổi và nút vuông, bảng điều khiển trải dài từ trên xuống. Và một số tùy chọn khác.